BTW 6% alleen voor je enige en eigen woning

Alleen voor je enige en eigen woning

Het verlaagde btw-tarief is alleen van toepassing als het gaat over een huis of appartement waarin je de komende vijf jaar zelf gaat wonen. Het volstaat dat er hoofdzakelijk privégebruik is. Wat wil zeggen dat je een deel van de woning voor je beroep mag gebruiken.

De nieuwe regeling is voorbehouden voor natuurlijke personen die de woning of het appartement zelf gaan bewonen. Dus niet voor vennootschappen of verenigingen bijvoorbeeld.

Ook tweede verblijven, woningen en appartementen om te verhuren, komen niet in aanmerking. Tenzij je de woning voor 15 jaar ter beschikking stelt aan een sociaal verhuurkantoor. Daarnaast mag je geen eigenaar zijn van een andere woning. Woningen waarvan je door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent, tellen niet mee.

Woon je op dit moment nog in een andere eigen woning? Dan kan het verlaagde btw-tarief toegepast worden als je de woning verkoopt in het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van je nieuwe woning.

200m2 maximale bewoonbare oppervlakte

De totale bewoonbare oppervlakte mag maximaal 200 vierkante meter zijn ongeacht het type woning: villa’s, halfopen bebouwingen, rijhuizen en appartementen. De oppervlakte van alle woonruimtes binnen de opgaande muren worden daarvoor bijeen geteld. Het gaat dan over de keuken, woonkamer, eetkamer en slaapkamers, maar bijvoorbeeld ook over bewoonbare zolder- en kelderruimtes. Ook het deel van je woning dat je eventueel beroepsmatig gebruikt, telt mee in de berekening van de totale oppervlakte. Je mag de bewoonbare oppervlakte de eerste vijf jaar ook niet uitbreiden.

Met een goedgekeurde btw-verklaring

Wil je van het voordelig btw-tarief gebruik maken, dan moet je een verklaring tekenen waarin je bevestigt dat aan alle voorwaarden voldaan is. Groep Huyzentruyt kan je hieromtrent informeren.

Voor minstens vijf jaar lang

Het huis of appartement dat je koopt moet de komende vijf jaar je enige en eigen woning zijn. Is dat toch niet het geval? Dan moet het belastingvoordeel voor het jaar van de wijziging en de overblijvende jaren terugbetaald worden.

Twee jaar geldig

Het btw-voordeel geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Wat betekent dat de btw opeisbaar moet zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

Voor projecten waarvan je de omgevingsvergunningsaanvraag indient na 1 juli 2022, kan maar 25 % van het totale bedrag onderworpen worden aan het verlaagde tarief. Zo wil men vermijden dat er in deze periode abnormaal veel voorschotten gefactureerd worden om te genieten van het verlaagde tarief. Wanneer je kan aantonen dat het gefactureerde bedrag overeenstemt met reeds uitgevoerde werken voor de afbraak en de heropbouw, kan het verlaagde tarief wel nog worden aanvaard.

Deze regel geldt niet voor werken in je tuin, sauna’s, tennisterreinen, afsluitingen... Daarvoor betaal je nog altijd 21% btw.

Onze projecten

Een aantal projecten te koop bij Immotion komt in aanmerking voor dit verlaagd btw-tarief. Je herkent ze aan de rode bol onderaan met het 6%-BTW label. Uiteraard alleen op voorwaarde dat jij als koper voldoet aan alle wettelijke voorwaarden zoals ze hierboven staan beschreven.

Heb je hierover vragen? Neem gerust contact op met ons, dan zoeken we het samen uit.